Föreläsare

Här kan du läsa om vad årets talare och deras föreläsningar.

Maria Wiman

Maria Wiman - Pedagogiskt Ledarskap 2021

Maria Wiman jobbar som svenska och SO-lärare på i årskurs 8 på Skapaskolan Huddinge. Hon är också kolumnist i tidningen Läraren och författare till böckerna Värdeskapande lärande och Första tiden som lärare. I Marias klassrum är klassammanhållningen A och O. Genom att jobba tillsammans i stora verklighetsförankrade projekt där eleverna gör skillnad på riktigt skapar Maria en klasskultur där gemenskap och inkludering alltid står i centrum.

Vad ska Maria föreläsa om?

Maria kommer i sin föreläsning berätta om hur hon och hennes elever drivit stora nationella skolprojekt som skapat enormt driv och många ringar på vattnet. Det blir en föreläsning om vad som händer i en klass där olikheter på riktigt betraktas som styrkor och där eleverna tillsammans jobbar för att förändra världen. Att släppa in elevernas idéer och kreativitet i klassrummet kräver ett strukturerat men också tillåtande ledarskap i klassrummet. I Marias föreläsning får man som åhörare både inspiration och konkreta verktyg för hur man själv kan göra för att bjuda in omvärlden i klassrummet och på så sätt skapa strukturerade men också fantasifulla och vindlande skolprojekt.

Föreläser: 03 november med start kl. 15:00. Klicka här för att se hela programmet.

Jonas Nilsson

Jonas Nilsson - Pedagogiskt Ledarskap 2021

Jonas Nilsson har arbetat som idrottslärare och svensklärare sedan år 2000, varav sju år i ett utsatt område i södra Stockholm. Han har undervisat allt från förskoleklasselever upp till niondeklassare. Tillsammans med forskare och lektor Martin Karlberg har Jonas nyligen också skrivit boken Handbok i klassrumsledarskap.

Vad ska Jonas föreläsa om?

Debatten i media går ofta hög om bristande trygghet och studiero i svensk skola. Men sällan får lärarna med sig några konkreta råd om hur de kan arbeta på ett annat sätt i sina egna klassrum. Jonas Nilsson vill ändra på det. Hans föreläsning kommer utifrån den senaste forskningen på området ge handfasta råd och tips för att lyckas i rollen som pedagogisk ledare. Jonas delar med sig av hur man individuellt och kollegialt skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande.

Föreläser: 03 november, med start kl. 09:15. Klicka här för att se hela programmet.

Sterlinger & Boberg

Anna Sterlinger & Karin Boberg - Pedagogiskt Ledarskap 2021

Anna Sterlinger-Ahlring är grundskollärare inom de samhällsorienterande ämnena samt svenska åk 4–9. Tillsammans med Philip Hjalmarsson driver hon podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i styrelsen för lärargalan och föreläser även.

Karin Boberg är grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Hon bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon har även föreläst för lärarstudenter och fackliga förtroendevalda om läraryrket. Karin undervisar även på Södertörnshögskola. Tillsammans har Anna och Karin också skrivit två böcker, Att äga klassrummet och Att äga Läraryrket.

Vad ska Anna och Karin föreläsa om?

Annas och Karins föreläsning kommer handla om att våga ta sig själv i det pedagogiska örat och se på sin undervisning utifrån. Vad i min undervisning får mina elever att lyckas? Vad i det jag gör faktiskt hindrar mina elever från att lyckas? Hur tydliga är jag? Hur skapar jag relationer? Hur vågar jag reflektera över mig själv och mitt verktyg? Hur äger jag klassrummet genom att finslipa hur jag använder mitt kroppsspråk och min röst?

Föreläser: 02 november med start kl. 09:15.  Klicka här för att se hela programmet.

Micke Hermansson

Micke Hermansson - Pedagogiskt Ledarskap 2021

Micke Hermansson kommer ursprungligen från den lilla orten Norra Fjällnäs, Lappland (en förort till Tärnaby). Men han har tagit sina tankar och idéer ut i vida världen, mycket tack vare att han startade konceptet Grej of the Day (GOTD). Han började med GOTD i en åk 4 år 2009 och nu, drygt 10 år senare, finns GOTD i många länder (bland annat Finland och Nederländerna) och närmare 70 000 lärare följer detta fenomen via olika sociala medier. Flera böcker och tusentals föreläsningar senare håller han fortfarande fast vid sin devis: “Kunskap är coolt”, och slutar aldrig fascineras över hur man kan leverera kunskap och hur den kan tas emot. Sju böcker och hundratals föreläsningar senare består hans vardag av att odla en ohanterlig skivsamling, skriva böcker och inspirationsföreläsa, och han tröttnar aldrig på att lära sig nya saker. Några av de priser Micke fått är Sveriges bäste lärare, 2015 och Sveriges bästa föreläsare av Nordic Business Forums, 2019.

Vad ska Micke föreläsa om?

Mickes föreläsningen kommer ge dig som skolpersonal konkreta tips för att få elever och andra åhörare att både begripa vad du menar och vilja veta mer, genom effektiv presentationsteknik och retoriska färdigheter. I utbildningen får du lära dig mer om övertygande inledningar, storytelling, och användning av tekniska hjälpmedel. Det kommer att handla om kroppsspråkets betydelse och hur man skapar en power point-presentation i världsklass. Du kommer också få veta svaret på varför en minutkort filmsnutt kan bli din bästa vän och varför ett TED talk aldrig är längre än 18 min. Med grund i aktuell forskning och beprövad erfarenhet kommer Micke förklara hur man når ut och levererar användbar kunskap med glimten i ögat.

Föreläser: 02 november med start kl. 15:00.  Klicka här för att se hela programmet.

Anna Järvinen

Anna Järvinen - Pedagogiskt Ledarskap 2021

Anna Järvinen är en svenskfinsk kompositör, musiker, författare och lärare på Kulturama i Hammarby Sjöstad. Som musiker fick Anna sitt stora genombrott med soloalbumet Jag fick feeling (2007) och sedan dess har hon gjort flera studioalbum och tävlat i Melodifestivalen. 2016 ledde hon teveprogrammet Anna Järvinen och kvinnorna, där hon träffade tio kvinnor med rötter i Finland, och förra året publicerades hennes debutroman, Dröm natten till idag.

Vad ska Anna föreläsa om?

När Anna Järvinens mamma, som arbetade som hemspråkslärare, rekommenderade läraryrket tänkte Anna, “Aldrig i livet”. Hon tyckte det verkade fruktansvärt tråkigt. Istället gjorde hon annat, som att läsa på konstskola och jobba extra här och där. Åren gick, hon fick barn, och sedan var det samma sak igen: vad skulle hon göra med sitt liv? Då ringde rektorn från Annas gamla skola och erbjöd henne ett jobb. Och till slut, efter ytterligare några års utbildning, blev hon behörig lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Föreläsningen kommer bland annat handla om Annas resa till läraryrket och om att vara blyg och självmedveten. Vad gör man om man drabbas av scenskräck? Kan man använda sig av blyghet i sitt pedagogiska ledarskap?

Föreläser: 03 november med start kl. 13:00.  Klicka här för att se hela programmet.

Petter Iwarsson

Petter Iwarsson - Pedagogiskt Ledarskap 2021

Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar Petter nu med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Vad ska Petter föreläsa om?

Samtal som verktyg eller värk i det pedagogiska ledarskapet. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i hur lärande och psykisk hälsa kan relateras till samtal och bemötande samt vad som krävs för att utveckla förmågan till samtal och bemötande genom livet. En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena, hälsofrämjande, begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet såväl i det förebyggande arbetet som när vi behöver agera i stunden. Petters 60 minuter denna dag kommer alltså att fokusera: Hur kan vi minska samtalsvärk och stärka våra samtalsverktyg i skolans arbete?

Föreläser: 02 november med start kl. 10:45.  Klicka här för att se hela programmet.

Anna Borg

Anna Borg - Pedagogiskt Ledarskap 2021

Anna Borg har en bakgrund som lärare, chef och rektor och har en examen i specialpedagogik. Anna har också arbetat med elevhälsofrågor med fokus på att leda kommunövergripande utvecklingsarbete med syfte att stödja elever med problematisk skolfrånvaro att åter etablera en fungerande skolgång. I dagsläget arbetar Anna bland annat som projektledare kring elevhälsa på en skola i Stockholm samt som skolutvecklingskonsult med uppdrag i många svenska kommuner och undervisar på kurser vid Stockholms Universitet.

Vad ska Anna föreläsa om?

I Annas föreläsning får du som arbetar i skolan möjlighet att lära dig mer om varför övergångar blir svårt och hur övergångar påverkar elever. Vi får ta del av konkreta exempel på hur man kan organisera och arbeta systematiskt med övergångar i skolan för att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Föreläsningen grundar sig på Annas senaste bok God lärmiljö för alla - konsten att hantera övergångar i skolan.

Föreläser: 02 november med start kl. 13:30.  Klicka här för att se hela programmet.

Martin Mutumba

Martin Mutumba (foto av Oskar Omne)

Martin Mutumba är fotbollsstjärnan som blev svensk mästare med AIK 2lax9. Han har hunnit med proffsspel i Finland, Turkiet, Ungern, och burit landslagströjor för både Sverige och Uganda. Martin sticker ut både på och utanför fotbollsplanen. Han har tidigare varit hemlös, i missbruk och inblandad i kriminalitet. Idag jobbar han på en skola i södra Stockholm och känner att han äntligen hitat hem. Martin har också skrivit boken Äkta hela vägen tillsammans med Erik Niva.

Vad ska Martin föreläsa om?

I Martins föreläsning får vi ta del av hans resa från den egna skolgången i Rinkeby på 1990-talet fram till att själv arbeta som lärare idag. Via SM-guld och proffsliv, från kaos och knas tillbaka till skolan, i hopp om att göra skillnad för eleverna. Hur tänker Martin om arbetet med sina egna elever? Vad finns det för likheter mellan att lägga en straff med 80,000 åskådare på läktarna och styra upp en förskoleklass?

Föreläser: 02 november med start kl. 13:00.  Klicka här för att se hela programmet.

David Edfelt

Martin Mutumba (foto av Oskar Omne)

David Edfelt är legitimerad psykolog som arbetar med utbildning, handledning och utveckling. Hans utgångspunkt är att kunskap från psykologin och neurovetenskaperna är användbar för att förstå det som sker i vardagen vid stress, problemskapande beteenden och svåra situationer, i såväl förskola, skola och fritids som i hemmet, boendet eller i arbetslivet. Han brinner för att de individer som ständigt krockar med vardagen ska bli förstådda, och få en tillvaro som bygger på tillit, respekt och medmänsklighet. Att istället för ständiga misslyckanden uppleva möjligheter.

Vad ska David föreläsa om?

Davids föreläsning kommer handla om tydliggörande pedagogik i skolan, på fritids och på rasterna. Alla elever behöver känna sig trygga för att kunna lära och må bra. Att inte förstå vad som ska hända, hur det ska gå till eller varför det ska ske kan skapa en osäkerhet som står i vägen för lärande. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra det som händer runt eleven i skolvardagen begripligt, hanterbart och meningsfullt. Den här föreläsningen kommer ge dig konkreta tips och råd för att komma igång med detta arbetssätt.

Föreläser: 03 november med start kl. 13:30.  Klicka här för att se hela programmet.

Diaz & Lundin

Martin Mutumba (foto av Oskar Omne)

Patricia Diaz är språklärare, pedagogisk utvecklare på KTH och verksam som föreläsare, konsult och utbildare, med särskilt fokus på användning av digitala verktyg för att stötta och bidra till elvers kunskapsutveckling. Hon har tidigare skrivit böckerna Webben i undervisningen - digitala verktyg och sociala medier för lärande och Arbeta formativt med digitala verktyg.

Joanna Lundin är lärare med lång erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling inom grundskola och gymnasium. I dag är hon verksam som föreläsare, konsult och utbildare med särskilt fokus på tillgängligt lärande. Hon har skrivit böckerna En skola som fungerar för alla och Ett lärande som fungerar för alla.

Vad ska Patricia och Joanna föreläsa om?

Joanna och Patricia ska föreläsa tillsammans med målet att få dig att tänka och känna "Åh fan!", ”Wow!" och "Just det!”. De fokuserar på undervisning som “öppnar dörren” till mer aktiva och engagerade elever. Förstår vi oss på hjärnan kan vi också förstå hur vi kan samarbeta med den. Till exempel hur vi hjälper eleverna att hitta sina ”startkablar”. Med minnet, lärandet och ledarskapet i fokus tipsar de om digiloga verktyg som kan användas för att öka elevaktiviteten, bidra till struktur, samarbete och repetition.

Föreläser: 03 november med start kl. 10:45.  Klicka här för att se hela programmet.

Redo att anmäla dig?

Klicka här för att säkra din biljett.

Föreläser i: Umeå, 03 november 2021 och livesänt digitalt.